PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ERNON kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ERNON en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ERNON verstrekt. ERNON kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM ERNON GEGEVENS NODIG HEEFT

ERNON verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Tevens kunnen door u aangeleverde gegevens worden bewaart voor onze impactmetingen en onze nieuwsberichten. Deze gegevens worden uitsluitend met uw toestemming gepubliceerd. Daarnaast kan ERNON uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit advisering op het gebied van verduurzaming.

HOE LANG ERNON UW GEGEVENS BEWAART

ERNON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

ERNON verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van ERNON worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ERNON gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ernon.nl. ERNON zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ERNON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ERNON maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ERNON verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@ernon.nl. www.ernon.nl is een website van ERNON.